เลขทะเบียน 660174 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สินค้าควบคุมฉลาก...เรื่องที่คุณ (อาจ) ยังไม่เคยรู้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ฉลาก - สินค้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สินค้าอุปโภคและบริโภค สถิติ

รูปภาพที่ 1