เลขทะเบียน 660173 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เตือนเกษตรกรระวังหนอนกระทู้หอม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ศัตรูพืช - การควบคุม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1