เลขทะเบียน 660172 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สินค้าไทยได้เฮไม่เสียภาษี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภาษีการค้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1