เลขทะเบียน 660170 วันที่ 11 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เคาะแผนชาติพลิกโฉมไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1