เลขทะเบียน 660168 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พัฒนาเส้นใยกล้วยกับแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กล้วย - การแปรรูป ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1