เลขทะเบียน 660167 วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างเกษตรกรต้นแบบ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตรแบบผสมผสาน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1