เลขทะเบียน 660165 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กำไร บจ.ทะลุ 2 แสนล้านบาท ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กำไรของบริษัท ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1