เลขทะเบียน 660164 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พัฒนาพืชพลังงานเป็นสารเคมีมูลค่าสูง รับเทรนด์โลกเลิกเครื่องยนต์สันดาป ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พลังงาน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พลังงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1