เลขทะเบียน 660162 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสร้างรายได้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ข้าว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว สถิติ

รูปภาพที่ 1