เลขทะเบียน 660160 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ตอบโจทย์ผู้บริโภคชูข้าวพันธุ์ กข 79 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ข้าว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว สถิติ

รูปภาพที่ 1