เลขทะเบียน 660159 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แอพพลิเคชั่น "เบาใจ" ใช้เอไอ สแกนสุขภาพเฉพาะบุคคล ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เทคโนโลยี/สื่อดิจิทัล สถิติ

รูปภาพที่ 1