เลขทะเบียน 660158 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ชาวนาเฮ จุรินทร์ ดันงบ "ประกันรายได้และค่าต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,000 บาท" สำเร็จ นำเข้าคณะรัฐมนตรีอังคารนี้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1