เลขทะเบียน 660157 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว รีวิว 4 โปรเจคท์ "อีอีซี" 6.5 แสนล้าน "คมนาคม"ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ/ความร่วมมือระหว่างประเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1