เลขทะเบียน 660156 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว โมโนเรลสีเทา "วัชรพล-ทองหล่อ" เติมโครงข่ายรถไฟฟ้าหลากสีกรุงเทพฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รถไฟฟ้า - การออกแบบและการสร้าง ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว รถไฟ/รถไฟฟ้า สถิติ

รูปภาพที่ 1