เลขทะเบียน 660155 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 2
ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร ไพบูลศิลป ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "เผิงฉ่วย" เขย่าบัลลังก์พรรค สะเทือนภาพลักษณ์พญามังกร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความเสมอภาค ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1