เลขทะเบียน 660154 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง อภิวรรณ เสาเวียง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คณบดีศิริราช ขอคนไทยมีวินัยเข้มข้น สกัด 4 ความเสี่ยงเอื้อการระบาดโควิด - 19 ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1