เลขทะเบียน 660153 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ถักทอผ้าขาวม้าท้องถิ่น สานหัตถศิลป์ไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การทอผ้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งทอ/เครื่องนอน สถิติ

รูปภาพที่ 1