เลขทะเบียน 660152 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บริหารน้ำเต็มศักยภาพกู้อุทกภัย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง อุทกภัย - การควบคุม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1