เลขทะเบียน 660151 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "แอมเนสตี้" ยุทธวิธีโลกล้อมไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การเมืองและการปกครอง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1