เลขทะเบียน 660145 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนล่าง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว กาแฟ จชต.ทางเลือกของพืชเศรษฐกิจ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตรกรรม - แง่เศรษฐกิจ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1