เลขทะเบียน 660144 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 16
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เช็กมาตรการ Back To School พร้อมรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ห้องเรียน - การบริหารจัดการ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1