เลขทะเบียน 660139 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1