เลขทะเบียน 660137 วันที่ 05 พฤษภาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปัตตานียกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ข้าว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1