เลขทะเบียน 660136 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "สุวิทย์"ชี้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1