เลขทะเบียน 660135 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง อภิวรรณ เสาเวียง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "รุมโบ้" แอพพลิเคชั่น เพื่อการเดินทางสาธารณะ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เทคโนโลยี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว เทคโนโลยี/สื่อดิจิทัล สถิติ

รูปภาพที่ 1