เลขทะเบียน 660134 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วิจัย "ใบขลู่" สู่แชมพูต้านนุมูลอิสระ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรม - การวิจัยและพัฒนา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1