เลขทะเบียน 660133 วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ทุกข์ของคนใจดีช่วย "สัตว์จร"แบกภาระไม่ไหว องค์กรสวัสดิภาพสัตว์จับมือปศุสัตว์น่านแก้ไข ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง องค์การที่ไม่หวังผลกำไร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เบ็ดเตล็ด สถิติ

รูปภาพที่ 1