เลขทะเบียน 660132 วันที่ 04 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว รู้จัก(หัว)ใจของคุณ... ดีแค่ไหน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โรคหัวใจ - การป้องกัน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สุขภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1