เลขทะเบียน 660131 วันที่ 05 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว สปสช. ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีข้อดีลดอาการรุนแรงโควิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1