เลขทะเบียน 660130 วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว "คุรุสภา" ยืนกราน"งดสอบวิชาเอกตั๋วครู" ฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1