เลขทะเบียน 660129 วันที่ 04 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว "วิภาภิรมย์ - วัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์" เปลี่ยนที่ร้างสู่สวนสาธารณะแบบใหม่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สวน - การจัดและการตกแต่ง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สวนสนุก/สวนสัตว์/สวนพักผ่อน สถิติ

รูปภาพที่ 1