เลขทะเบียน 660127 วันที่ 03 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว หุ่นยนต์ เอไอ และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรม - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1