เลขทะเบียน 660123 วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว "กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี" สกลนคร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ผลิตภัณฑ์ทางการค้า - ผ้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว สิ่งทอ/เครื่องนอน สถิติ

รูปภาพที่ 1