เลขทะเบียน 660122 วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 15
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ที่ดินคือชีวิต - เร่งสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การครอบครองที่ดิน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ธุรกิจที่ดิน สถิติ

รูปภาพที่ 1