เลขทะเบียน 660121 วันที่ 10 ตุลาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ส่องดรามา "น้ำมัน"พุ่งทะยาน รัฐเทหมดหน้าตักควบคุมราคาอุ้มค่าครองชีพ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เศรษฐกิจ - การค้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว เศรษฐกิจทั่วไป สถิติ

รูปภาพที่ 1