เลขทะเบียน 660119 วันที่ 14 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง สาวสายเดี่ยว ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดเวทีเฟ้นหา "เยาวชนคนเก่ง" แข่ง "วิทย์-เทคโนโลยี-นวัตกรรม" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1