เลขทะเบียน 660118 วันที่ 14 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วิวัฒนาการการ์ตูนไทย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ศิลปะ - นิทรรศการ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศิลปะ/วัฒนธรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1