เลขทะเบียน 660117 วันที่ 14 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง นภาพร พานิชชาติ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "กินยาแล้ว" แอพเตือน "ลืมกินยา" เชื่อมโยงนวัตกรรมจัดยาด้วย AI ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรม - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1