เลขทะเบียน 660116 วันที่ 14 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง Mr.J ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ปลูกฝังการสหกรณ์ในโรงเรียน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โรงเรียน - การบริหารจัดการ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1