เลขทะเบียน 660115 วันที่ 14 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "นวัตกรรม" เกิดได้จากปัญหา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การศึกษา สถิติ

รูปภาพที่ 1