เลขทะเบียน 660114 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 3
ชื่อผู้แต่ง นภาพร พานิชชาติ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "สุคนธบำบัด" รักษากายใจ ศาสตร์โบราณคุณค่าจากธรรมชาติ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กายภาพบำบัด ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1