เลขทะเบียน 660113 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ขายข้าวสารคุณภาพดีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ข้าว ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1