เลขทะเบียน 660112 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว หนุนปลูกกล้วยหอมส่งขายต่างประเทศ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เศรษฐกิจ - การค้า ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การค้าและการลงทุน สถิติ

รูปภาพที่ 1