เลขทะเบียน 660110 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง ชูศัก ศิรินิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วัดดวงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง การเมือง - ไทย ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1