เลขทะเบียน 660109 วันที่ 27 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 10
ชื่อผู้แต่ง อภิวรรณ เสาเวียง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บทเรียนปัจจัยเสี่ยงโควิดแพร่ แม้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วัคซีนโควิด-19 ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1