เลขทะเบียน 660107 วันที่ 22 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วช.ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ สถิติ

รูปภาพที่ 1