เลขทะเบียน 660106 วันที่ 21 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 18
ชื่อผู้แต่ง ไมตรี ลิมปิชาติ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เรื่องของกัญชา ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กัญชา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1