เลขทะเบียน 660105 วันที่ 21 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ทำงานออนไลน์ต้องถูก ก.ม. ชี้ พ.ร.บ. ข้อมูลฯ มีผล มิ.ย. นี้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กฎหมาย - การแนะแนวอาชีพ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย สถิติ

รูปภาพที่ 1