เลขทะเบียน 660104 วันที่ 21 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง สาวสายเดี่ยว ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เก็บตัวอยู่กับบ้านโควิดระบาด เด็กเสี่ยง "ปัญหาสุขภาพจิต" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สุขภาพจิต - เด็ก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว สุขภาพ สถิติ

รูปภาพที่ 1