เลขทะเบียน 660103 วันที่ 21 มีนาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พลังงานสะอาดขับเคลื่อนอนาคต ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม - เทคโนโลยี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พลังงาน สถิติ

รูปภาพที่ 1